Partnerzy
Serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Siłownie zewnętrzne
fot. STAMECO

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w siłownie zewnętrzne

W przestrzeniach publicznych coraz więcej jest dostępnych obiektów, z których mogą korzystać mieszkańcy. Gminy i miasta wyposażają tereny zielone – zarówno małe skwery, jak i większe parki – w coraz bogatszą infrastrukturę. Jednym z popularniejszych elementów wyposażenia przestrzeni miejskich są siłownie zewnętrzne.

Siłownie zewnętrzne w przestrzeni miejskiej

Siłownie zewnętrzne często są łączone z placami zabaw oraz elementami małej architektury, instaluje się je także przy ścieżkach rowerowych. Zazwyczaj znajdują się również przy szkołach, obiektach sportowych, ośrodkach wypoczynkowych i domach opieki dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Łatwy i szybki dostęp do tego typu obiektów pod gołym niebem zachęca do utrzymywania zdrowego stylu życia oraz sprzyja obcowaniu z naturą, dlatego też siłownie zewnętrzne nierzadko wygrywają w projektach zgłaszanych do budżetów obywatelskich czy też w innych programach społecznych organizowanych lokalnie.

Siłownie zewnętrze – dobór urządzeń

Biorąc pod uwagę zdrowie i życie towarzyskie mieszkańców, gminy, sołectwa oraz wspólnoty mieszkaniowe inwestują w siłownie zewnętrzne oraz miejsca relaksu i rekreacji. Dobór urządzeń zawsze powinien być powiązany z grupą odbiorców. Na rynku można znaleźć wiele rodzajów urządzeń, które można dopasować do predyspozycji ćwiczących. Zazwyczaj wyposażenie dobiera są tak, aby zapewnić możliwość aktywnego wypoczynku zarówno amatorom, jak i profesjonalnym sportowcom, seniorom, a także wysportowanej młodzieży. Najczęściej w parkach i skwerach można znaleźć zestawy urządzeń, takich jak:

 • orbitrek – wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia,
 • prasa nożna – wzmacnia mięśnie nóg,
 • prasa ręczna – wzmacnia mięśnie ramion oraz klatki piersiowej,
 • wioślarz – wzmacnia mięśnie nóg, ramion, tułowia i pleców,
 • twister – wzmacnia mięśnie brzucha oraz pleców,
 • wahadło – wzmacnia mięśnie brzucha, bioder i pleców,
 • biegacz – wzmacnia mięśnie nóg oraz brzucha,
 • jeździec – wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia,
 • ławka/prostownik pleców – wzmacnia mięśnie brzucha oraz pleców,
 • stepper – wzmacnia mięśnie nóg i bioder,
 • rowerek – wzmacnia mięśnie nóg oraz tułowia.
Siłownie zewnętrzne
fot. STAMECO

Siłownie zewnętrzne wyposażane są także w sprzęty przeznaczone dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich, np. koła tai chi wzmacniające mięśnie ramion i pleców oraz korzystnie wpływające na układ kostno-stawowy, a także prasy ręczne, motyle czy wyciągi górne, które kształtują mięśnie pleców, klatki piersiowej i ramion. Takie rozwiązania zapewniają możliwość aktywizacji społecznej oraz fizycznej i likwidują bariery, które mogłyby wykluczać osoby niepełnosprawne z korzystania z ogólnodostępnych miejsc aktywności.

Przy ograniczonej powierzchni siłownie plenerowe warto wyposażyć w STiiG, czyli Stację Treningu Indywidualnego i Grupowego. To kompaktowa konstrukcja, która łączy urządzenia street workout (crossfit) oraz siłownie plenerowe. STiiG doskonale uzupełnia infrastrukturę szkolną, ponieważ na jednym module można przeprowadzić zajęcia dla kilkunastu osób jednocześnie. Taka instalacja uatrakcyjni także teren wokół boisk i orlików przy niewielkim wkładzie finansowym. Bardzo wytrzymała konstrukcja czy wiele możliwości konfiguracji sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie dla gmin, które dysponują małą powierzchnią.

Tereny, na których znajdują się siłownie zewnętrzne wyposaża się również w kosze na śmieci, ławki czy stojaki na rowery. Takie miejsca coraz częściej lokalizuje się w sąsiedztwie placów zabaw, aby rodzice mogli efektywnie wykorzystać czas, podczas gdy dzieci są zajęte zabawą, jednocześnie mając na nich oko. Należy jednak pamiętać, aby oddzielić plac zabaw, np. ogrodzeniem. Siłownie zewnętrzne integrują społeczność oraz zachęcają do aktywności fizycznej. To miejsca, w których spotykają się grupki znajomych, seniorzy, a także całe rodziny z dziećmi.

Siłownie zewnętrzne – wytyczne projektowe

Tak jak w przypadku placów zabaw, siłownie zewnętrzne są rozpatrywane jako obiekty budowlane małej architektury. Podczas ich projektowania należy zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy prawa. W tym zakresie istotne są m.in.:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 1994 r. nr 89, poz. 414, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (DzU 2003 nr 229 poz. 2275, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

 

Urządzenia siłowni zewnętrznych muszą przede wszystkim spełniać wymagania jakości i bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06, dlatego warto zwracać uwagę na certyfikację sprzętu, która powinna być realizowana przez akredytowaną jednostkę. Według wspomnianej normy wyposażenie siłowni zewnętrznych przeznaczone jest dla osób dorosłych i młodzieży, a także innych użytkowników o wzroście powyżej 140 cm. Siłownie zewnętrzne są użytkowane bez nadzoru, dlatego każde urządzenie powinno zawierać słowną i obrazkową instrukcję obsługi, a użytkownicy mają obowiązek zastosować się do zasad korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podczas budowania siłowni zewnętrznych zaleca się, aby pod urządzeniami znajdowała się nawierzchnia amortyzująca upadek. Najczęściej stosuje się nawierzchnie naturalne, np. trawę, piasek czy żwir, ale można też wykorzystać nawierzchnie syntetyczne, jednak trzeba mieć na uwadze, że zdecydowanie podniosą one wartość inwestycji. Przed podjęciem decyzji należy zatem przeanalizować zalety i wady obu rozwiązań.

Siłownie zewnętrzne

Siłownie plenerowe – serwis i konserwacja

Sprzęty użytkowane na co dzień przy zmiennych warunkach atmosferycznych wymagają okresowych przeglądów stanu technicznego, o czym stanowi Prawo budowlane nakładające obowiązek regularnych kontroli obiektów budowlanych małej architektury. Poza oględzinami okresowymi (najlepiej raz w tygodniu) prowadzonymi przez administratora siłowni lub wyznaczoną przez niego osobę, należy co roku wykonać specjalistyczną inspekcję stanu technicznego urządzeń. Pozwala to ocenić, w jakim stanie jest siłownia zewnętrzna i które elementy wymagają naprawy/konserwacji. Taka weryfikacja urządzeń jest szczególnie ważna, ponieważ umożliwia wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń dla konstrukcji produktu. Raz na pięć lat wykonuje się także inspekcje stanu technicznego, które swoim zakresem obejmują ocenę zgodności z prawem budowlanym.

Co ważne, jeśli urządzenia pochodzą od polskich producentów, można mieć pewność, że w razie ich wyeksploatowania będzie możliwa wymiana wszystkich ich komponentów. Dodatkowo dostawcy krajowi dysponują kadrą inżynierów i serwisantów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie wymagane przy takich pracach serwisowych. Dodatkowo producenci zazwyczaj oferują także kompleksowe przeglądy sprzętu.

Tylko regularnie przeprowadzane kontrole techniczne i konserwacje siłowni zewnętrznych gwarantują bezpieczeństwo ich użytkowania.

 

Stameco logo
www.stameco.pl

Publikacja artykułu: maj 2023 r.

Ocena:

4.6/5 - (7 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

HalePrzemyslowe.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

Energetyka.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.