Partnerzy
Serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Związek Dla Budownictwa
fot. Unsplash

Sprawozdanie z działalności Związku dla Budownictwa w latach 2021–2023

Rynek wyrobów budowlanych był poddany wpływom dwóch głównych wydarzeń mających miejsce w latach 2021–2023. Była to pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie. Ich konsekwencją była bardzo duża niepewność na rynku budowlanym, zmiany po stronie popytu, gwałtowny wzrost ceny energii i surowców. Biorąc to pod uwagę, działania Związku koncentrowały się głównie na wsparciu producentów wyrobów budowlanych dotkniętych kryzysem. Drugim obszarem aktywności było konsultowanie dynamicznie zmieniającego się prawodawstwa w Unii Europejskiej.

Działania podejmowane przez Związek dla Budownictwa

Działania na rzecz wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem energetycznym

W dniu 09 września 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Technologii i Rozwoju odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z Ministrem Rozwoju Piotrem Uścińskim oraz przedstawicielem Ministerstwa Klimatu i Środowiska Panem Pawłem Pikus, Dyrektorem Departamentu Elektroenergetyki i Gazu oraz innymi przedstawicielami resortu, wiodącymi w pracach nad polskimi kryteriami dotyczącymi priorytetów w zakresie dostaw gazu. Przedmiotem spotkania były również kwestie drastycznego wzrostu cen energii i paliw dla przemysłu. W rezultacie działań podjętych m.in. przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa – Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło program wsparcia dla firm dotkniętych kryzysem energetycznym. Program ten jest szczególnie istotny dla firm uzależnionych od dostaw gazu takich jak Roca, Paradyż, Wienerberger.

Zakaz importu pap i gontów bitumicznych do Polski oraz całej Wspólnoty

Wystosowanie wspólnie z Stowarzyszeniem Producentów Pap (członkiem jest firma BMI Icopal) apelu do Premiera o nałożenie dodatkowych sankcji gospodarczych na Rosję i Białoruś, polegających na wprowadzeniu wzrost importu pap i gontów bitumicznych do Polski oraz całej Wspólnoty. Import ten wzrósł o 100% w stosunku do 2015 roku. W ramach działań dobyły się spotkania z Ministrem Rozwoju i Technologii, Stałym Przedstawicielstwem RP w Unii Europejskiej i Europosłem. W wyniku podjętych działań postulat wprowadzenia zakazu importu pap i gontów bitumicznych z Rosji i Białorusi zgłoszony został przez Polskę w ramach negocjacji 6. pakietu sankcyjnego. Zakaz importu tych wyrobów z Rosji do Polski i całej EU znalazł się ostatecznie w 8 pakiecie sankcyjnym

Działania w sprawie rewizji dyrektywy ETS

Rewizja dyrektywy ETS jest niezmiernie istotna dla przemysłu ceramicznego, gdyż w sumie w Europie w systemie ETS znajduje się ponad 1200 instalacji, które reprezentują ok. 10% wszystkich instalacji przemysłowych w ETS, zaś tylko 1% wszystkich emisji przemysłowych. W związku z tym wystosowany został apel do wszystkich polskich posłów w Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego z wskazówkami do głosowania nad kluczowymi dla przemysłu ceramicznego zapisami dyrektywy ETS. Zmiany te są szczególnie istotne dla firm z branży ceramicznej – Roca, Paradyż i Wienerberger.

Działania na rzecz przyjęcia Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków

Związek dla Budownictwa wystosował apel do Premiera i Rządu o przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji. Poparło go 21 różnych organizacji branżowych. W wyniku wystosowania apelu, w dniu 9 lutego 2022 roku Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków. Wdrożenie zapisów Strategii jest niezmierne istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, których wyroby są wykorzystywane w procesie termomodernizacji, np. Velux, Bolix, Grupa PSB, Henkel, SYNTHOS, Xella, H+H, Termo Organika, Rimix i Wienerberger.

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych nr 305/2011 (CPR)

Zgłoszenie Pana Adama Ambrozika z firmy Velux i Pana Dariusza Łazęckiego z firmy Termo Organika do prac w CPR Acquis za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju, Technologii i Pracy. Państwa członkowskie mogły wskazywać ekspertów z niezależnych organizacji zrzeszających przemysł. Tym samym możliwy będzie udział ekspertów zewnętrznych w pracach CPR Acquis, który został powołany przez Komisję Europejską.

Współpraca z GUNB w kwestiach istotnych dla producentów wyrobów budowalnych

Związek dla Budownictwa czynnie wspiera firmę Velux w działaniach na rzecz uregulowania zasad prowadzenia kontroli okien przez organy nadzoru budowlanego. Odbyły się spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Technologii i Pracy, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i innymi producentami okien. Przy wsparciu GUNB przygotowano raport dotyczący jakości wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku. Przedstawiciele Związku (z firm Termo Organika, BMI Icopal i Wienerberger) zostali zgłoszeni do Rady Wyrobów Budowlanych przy GUNB. Dyskutowane są kwestie procesu kontroli jakości wyrobów.

Przewodnictwo w Grupie Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych

Przewodnictwo umożliwia firmom dostęp (szczególnie zainteresowane są przedsiębiorstwa z branży ceramicznej, takie jak Roca, Paradyż i Wienerberger) do informacji o propozycjach Komisji Europejskiej ogłoszonych w ramach pakietu Fit for 55 dotyczących wprowadzenia CBAM i systemu ETS. Związek dla Budownictwa przewodniczył pracą Grupy Roboczej ds. Rynku pracy w sektorze produkcji wyrobów budowlanych, w ramach której wypracowano wspólne stanowisko pracodawców i pracobiorców.

Udział w konsultacjach aktów prawnych

 • długoterminowej Strategii Renowacji; spotkania i wypracowanie wspólnego stanowiska z Porozumieniem Branżowym na Rzecz Efektywności, Alarmem Smogowym i European Climate Foundation; konsultacje z firmą Siemens i Saint-Gobain oraz Konfederacją Lewiatan; przesłanie uwag do Ministerstwa Rozwoju, Technologii i Pracy (MRTiP) przez Związek dla Budownictwa i Konfederację Lewiatan,
 • prekonsultacjach projektu programu rządowego „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”; przesłanie uwag do Podsekretarz stanu Kamila Król Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

 

Organizacja webinariów poświęconych tematom istotnym z punktu widzenia branży producentów materiałów budowlanych

 • Wyzwania pakietu FIT for 55 dla sektora wyrobów budowlanych – we współpracy z Konfederacją Lewiatan, zarejestrowanych 108 uczestników,
 • Webinarium GREEN VIBES – gospodarka o obiegu zamkniętym – we współpracy z PLGBC, zarejestrowanych 63 uczestników,
 • Jakość wyrobów budowlanych dostępnych na polskim rynku – zarejestrowanych 42 uczestników, nagrania i prezentacje publikowane są na stronach Związku oraz na kanale YouTube,
 • Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw–producentów wyrobów budowlanych – nagrania i prezentacje publikowane są na stronach Związku oraz na kanale YouTube,
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych – nagrania i prezentacje publikowane są na stronach Związku oraz na kanale YouTube,
 • nowa dyrektywa EPBD i prawodawstwo krajowe dotyczące charakterystyki energetycznej budynków – nagrania i prezentacje publikowane są na stronach Związku oraz na kanale YouTube,
 • Neutralne klimatycznie materiały budowlane – jak przygotować branżę do transformacji? – nagrania i prezentacje publikowane są na stronach Związku oraz na kanale YouTube.

 

Uczestnictwo w:

 • pracach Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w ramach Rady Dialogu Społecznego,
 • Radzie Koordynacyjnej Organizacji Przedsiębiorców Budowlanych, powołanej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa podczas Kongresu Budownictwa Polskiego 2022,
 • Radzie ds. Czystego Powietrza w Konfederacji Lewiatan, wzmocnienie głosu biznesu we wszystkich przedsięwzięciach, które mają wpływ na jakość powietrza m.in. głębokiej termomodernizacji budynków (Program Czyste Powietrze, StopSmog, Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz inne). Związek dla Budownictwa jest członkiem Prezydium Rady,
 • przygotowywanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Białej Księdze przemysłu.

 

Współpraca z Konfederacją Lewiatan

 • uwagi zgłaszane jako Związek dla Budownictwa oraz z pośrednictwem Konfederacji Lewiatan odnośnie dyskusji dotyczącej kwestii ochrony przeciwpożarowej w ramach toczących się prac nad nowymi Warunkami Technicznymi,
 • uwagi przekazane za pośrednictwem Konfederacji Lewiatan dotyczące Ustawy o krajowym systemie nadzoru rynku w odniesieniu do produktów podlegających unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu (w tym wyroby budowlane).

 

Wspieranie eksportu wyrobów budowlanych

 • Zwalczanie barier na rynkach unijnych – co zrobić, aby pogłębiać współpracę w ramach Unii Europejskiej – udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Technologii i Pracy, przekazanie uwag firm członkowskich,
 • Wspieramy eksport wyrobów i usług budowlanych – udział w webinarium organizowanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

 

Organizacja lub współorganizacja wydarzeń/spotkań

 • spotkanie dla Członków Związku dotyczące raportowania niefinansowego z punktu widzenia producentów wyrobów budowalnych,
 • Prezes Związku Szymon Firląg jako prelegent w spotkaniu z cyklu #Idearozwojubiznesu, które poświęcone będzie tematyce efektywności energetyczne; cykl wideokonferencji #idearozwojubiznesu jest współorganizowany przez PARP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii; podczas spotkań zostały poruszone najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu w Polsce, omówione nowe rozwiązania i regulacje prawne, a także zagadnienia, takie jak transformacja cyfrowa, efektywność energetyczna i zielona gospodarka,
 • objęcie patronatem konferencji Trendy Budowlane,
 • Prezes Związku Szymon Firląg na zaproszenie redakcji dziennika „Rzeczpospolita” brał udział w debacie „Długoterminowa Strategia Renowacji w świetle obecnych wyzwań energetyczno-klimatycznych”,
 • Neutralne klimatycznie materiały budowlane – jak przygotować branżę do transformacji? Okrągły Stół Instytutu Reform i Związku Pracodawców,
 • SEMINARIUM ON-LINE w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie”,
 • spotkanie przedstawicieli Rządu, pracowników i pracodawców członków Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przy Ministrze Rozwoju Pracy i Technologii,
 • debata „Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii”,
 • webinarium Instytutu Techniki Budowlanej „Wspieramy Eksport Wyrobów i Usług Budowalnych”, w którym będzie uczestniczył przedstawiciel Związku – Prezes Szymon Firląg,
 • Prezes Związku brał udział w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, dotyczącym zwalczania barier na rynkach unijnych.

 

Przygotowywanie newslettera branżowego

Związek dla Budownictwa rozpoczął wydawanie newslettera, zwierającego informacje o jego działaniach i zmianach istotnych z punktu widzenia producentów wyrobów budowlanych. Za wydawanie newslettera odpowiada Pani Ewelina Ulanicka. Do tej pory przygotowano 6 newsletterów i wysłano je do bazy kontaktowej Związku.

Działania akwizycyjne

Związek dla Budownictwa podjął szeroko zakrojone działania akwizycyjne w celu pozyskania nowych członków. Od 2022 roku wysłał zaproszenia oraz informacje o samym Związku i jego pracach do 44 firm. Dodatkowo:

 • odbycie spotkań z Andrzejem Trelą z Konfederacji Lewiatan w celu określenia skutecznej strategii działania, akwizycja przy wykorzystaniu platformy Linkedin,
 • odbycie spotkań i rozmów o przystąpieniu do Związku z przedstawicielami firm – Rockwool, Saint-Gobain, Danfoss, Cersanit.

 

Wnioski projektowe

 • CircuitContra – Circular construction by reusing building components and recycled materials. Projekt obejmuje partnerów pełniących różne role w obszarze wyrobów budowlanych. Partnerzy odgrywają kluczową rolę i posiadają zdolności do organizowania i ułatwiania transformacji obiegu materiałów w budownictwie w regionie Morza Bałtyckiego w kierunku GOZ. Partnerzy łączą MŚP, duże przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne oraz organizacje wspierające biznes na poziomie międzynarodowym. Czas trwania projektu wynosi 3 lata. Budżet Związku około 49 tys. EUR. Dofinansowanie z Interreg Baltic Sea Region wynosi 80%. Dodatkowo można uzyskać do 15% od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt złożony, w trakcie oceny;
 • Operacjonalizacja Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Celem projektu było przeprowadzenie i egzekwowanie operacjonalizacji DSR z wykorzystaniem przesłanek wynikających z kryzysu energetycznego i zbliżających się wyborów parlamentarnych w Polsce. Istnieje pilna potrzeba przekształcenia założeń i planów strategii w rzeczywiste rezultaty, szczególnie w kontekście widocznego spowolnienia gospodarczego. Wniosek projektowy został złożony do European Climate Foundation. Budżet projektu wynosił 47,6 tys. EUR, a stopień dofinansowania – 100%. Planowany czas realizacji projektu to 6 miesięcy. Projekt został złożony, ale nie uzyskał dofinansowania.

Podnoszenie kwalifikacji przez kadrę zarządzającą

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport nadała uchwałą z dnia 07.06.2022 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport Panu Szymonowi Firlągowi. Osiągnięciem naukowym będącym podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia był cykl monotematycznych publikacji pt. „Modelowanie i wyznaczanie standardów efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych”. W ocenie Recenzentów stanowią one znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport, a pozostały dorobek Pana Szymona Firląga bardzo dobrze wpisuje się w aktualne potrzeby gospodarczo-społeczne.

Związek dla Budownictwa a sprawy organizacyjne

 • aktualna liczba członków Związku wynosi 14,
 • w 2022 roku do grona członków Związku dołączyły dwie nowe firmy – H + H Polska Sp. z o.o. oraz BMI Icopal Sp. z o.o.,
 • z członkostwa zrezygnowała firma Grupa PSB Handel S.A.,
 • Związek dla Budownictwa prowadzi aktywnie stronę internetową dlabudownictwa.pl, na której znajdują się wszystkie bieżące informacje odnośnie webinariów, spotkań i prowadzonych prac,
 • Związek korzysta z platformy Freshmail do wysyłki newslettera i zaproszeń na webinaria,
 • Związek korzysta także z platformy zoom, poprzez którą organizowane są webinaria i spotkania branżowe.

Publikacja artykułu: lipiec 2023 r.

Ocena:

5/5 - (2 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

HalePrzemyslowe.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

Energetyka.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.