Sto

Partnerzy
Merytoryczni

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych
fot. stacjeladowania.com

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w przestrzeni miejskiej

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi projektowania, wykonania i eksploatacji zawartymi w odpowiednich przepisach. Stacje ładowania samochodów elektrycznych w przestrzeni miejskiej zyskują coraz większe znaczenie w rozwoju zarówno miast, jak i elektromobilności. Tworzące się strefy czystego transportu w dużych aglomeracjach naturalnie stwarzają potrzebę instalowania coraz większej liczby punktów ładowania.

Creaton

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w przestrzeni miejskiej

Obecnie wiele krajów i miast podejmuje wysiłki w celu wprowadzenia rozwiązań związanych z ładowaniem samochodów elektrycznych. Aby zapewnić ładowanie w miejscach publicznych, tworzone są stacje ładowania, które stanowią istotną infrastrukturę dla użytkowników. Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w przestrzeni miejskiej jest regulowany przez szereg przepisów prawnych. W Polsce głównym dokumentem w tym zakresie jest ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Precyzuje ona wymagania dotyczące budowy, eksploatacji i utrzymania stacji ładowania samochodów elektrycznych, a także określa zasady dotyczące lokalizacji tych urządzeń. Poniżej przedstawiono najważniejsze przepisy dotyczące montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych w przestrzeni miejskiej.

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych – lokalizacja

Według ustawy o elektromobilności, stacje ładowania samochodów elektrycznych powinny być zlokalizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i ułatwiający dostęp użytkownikom. W praktyce oznacza to, że urządzenia te powinny znajdować się w miejscach łatwo dostępnych oraz zabezpieczonych przed kradzieżą lub uszkodzeniem. Jeśli stanowią one część infrastruktury publicznej, ich lokalizacja powinna być uzgodniona z władzami samorządowymi.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o umiejscowieniu stacji ładowania jest ich dostępność dla kierowców. Powinny znajdować się one w strategicznych punktach, takich jak centra handlowe, hotele, stacje benzynowe, lotniska, dworce kolejowe, miejsca publiczne, parkingi przy biurach, szkołach, uniwersytetach lub w pobliżu terenów sportowych.

Ważne jest również, aby stacje ładowania były wygodne w użytkowaniu i umożliwiały szybkie ładowanie pojazdów. Dlatego coraz więcej firm inwestuje w technologie szybkiego ładowania, które pozwalają na naładowanie akumulatorów w ciągu kilkudziesięciu minut.

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych – wymagania techniczne

Stacje ładowania samochodów elektrycznych powinny spełniać określone wymagania techniczne, wynikające zarówno z unijnych norm, jak i polskich przepisów krajowych. Przede wszystkim muszą być bezpieczne dla użytkowników, a także spełniać określone standardy jakościowe oraz ilościowe dotyczące dostarczania energii elektrycznej. Wszystkie stacje ładowania muszą być wyposażone w odpowiednie systemy pomiarowe i kontrolne, umożliwiające monitorowanie procesu ładowania.

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych – planowanie przestrzenne

Ustawa o elektromobilności nakłada na samorządy obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających potrzeby elektromobilności. W ramach tych dokumentów samorządy są zobowiązane do przewidzenia miejsc dla stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz określenia warunków ich lokalizacji.

Opłaty za korzystanie ze stacji ładowania

Właściciele stacji ładowania samochodów elektrycznych mają prawo pobierać opłaty za korzystanie z ich usług. Jednak takie należności muszą być uzasadnione i nie mogą przekraczać kosztów związanych z dostarczeniem energii elektrycznej oraz utrzymaniem stacji. Oznacza to, że opłaty powinny być proporcjonalne do rzeczywistych kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji. W przypadku urządzeń, które są częścią infrastruktury publicznej, wysokość opłat musi być uzgodniona z władzami samorządowymi. Ma to zapewniać uczciwość i transparentność wobec użytkowników oraz zapobiegać ewentualnym nadużyciom.

Aby ułatwić kierowcom realizowanie płatności za ładowanie samochodów elektrycznych, na stacjach powinny być dostępne różne formy dokonywania opłat, np. za pomocą aplikacji mobilnych czy kart RFiD (wydawane przez operatora lub producenta samochodu).

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych przez osoby uprawnione

Zgodnie z obowiązującą ustawą o elektromobilności, montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych może być realizowany zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, w tym przedsiębiorców, instytucje publiczne oraz organy administracji państwowej. Jest to ważne kwestia, która sprzyja różnorodności inwestorów i promuje rozwój infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.

Rola stacji ładowania w przestrzeni miejskiej

Stacje ładowania samochodów elektrycznych mają coraz większe znaczenie w przestrzeni miejskiej, ponieważ oferują kierowcom łatwy dostęp do ładowania pojazdów bez konieczności opuszczania miasta. Istnieje wiele zastosowań stacji ładowania samochodów elektrycznych w miastach, oto kilka z nich:

  • zapewnienie łatwego dostępu do ładowania pojazdów elektrycznych – stacje ładowania umożliwiają kierowcom łatwe ładowanie swoich pojazdów bez konieczności opuszczania aglomeracji. Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie mają własnych miejsc miejsc postojowych i korzystają z miejskich parkingów,
  • promowanie elektromobilności – stacje ładowania samochodów elektrycznych w przestrzeni miejskiej stanowią istotny element promowania elektromobilności i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki łatwemu dostępowi do ładowania kierowcy są zachęcani do korzystania z pojazdów elektrycznych, co może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w miastach,
  • wsparcie dla branży turystycznej – w popularnych miejscowościach turystycznych stacje ładowania samochodów elektrycznych są istotnym elementem infrastruktury. Dzięki nim turyści mogą łatwo podróżować pojazdami elektrycznymi po mieście i jego okolicach, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju turystyki,
  • możliwość wykorzystania stacji ładowania w ramach systemów car-sharingowych – w miastach funkcjonują systemy car-sharingowe, w których kierowcy korzystają z pojazdów na zasadzie wynajmu. W takich systemach stacje ładowania samochodów elektrycznych stanowią ważny element infrastruktury, umożliwiający ładowanie pojazdów między kolejnymi użytkownikami,
  • wsparcie dla działań proekologicznych – w aglomeracjach, które dążą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, stacje ładowania samochodów elektrycznych są istotnym elementem infrastruktury. Dzięki nim kierowcy są zachęcani do korzystania z pojazdów elektrycznych, co przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

 

Funkcjonalność, wzornictwo oraz estetyka stacji ładowania

Współczesne stacje ładowania samochodów elektrycznych są projektowane z myślą o użytkownikach, a ich estetyka i funkcjonalność są coraz bardziej dopracowane. Dzięki temu urządzenia te stają się integralnym elementem przestrzeni miejskiej, dostarczając nie tylko ładowania, ale również estetyczne uzupełnienie miasta.

Zapewnienie funkcjonalności stacji ładowania samochodów elektrycznych w przestrzeni miejskiej ma na celu zapewnienie łatwego i wygodnego ładowania pojazdów elektrycznych. W zależności od rodzaju urządzenia może ono oferować różne możliwości ładowania, takie jak szybkie ładowanie, ładowanie na prąd stały lub przemienny, a także różne stopnie mocy. Ważne jest, aby urządzenia były łatwe w obsłudze, a dostęp do nich był wygodny dla użytkowników.

Wzornictwo stacji ładowania samochodów powinno być dopasowane do otoczenia, w którym się znajduje. Urządzenia mogą mieć różną formę i kształt, zależnie od producenta i rodzaju stacji. Oferowane są rozwiązania w postaci np. słupów, kiosków, stacji wolno stojących lub wbudowanych w ściany budynków. Ważne jest, aby urządzenia były estetycznie wykonane, a ich design harmonizował z otoczeniem. Oprócz wzornictwa ważne jest również zastosowanie odpowiednich materiałów i kolorów, aby stacje były trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Wykorzystanie barw neutralnych lub w kolorze miejskiego krajobrazu pozwala na stworzenie harmonijnego wyglądu, co wpływa pozytywnie na estetykę otoczenia.

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Budując nowy obiekt mieszkalny lub zarządzając istniejącym, inwestorzy często napotykają potrzebę zainstalowania stacji ładowania samochodów elektrycznych na miejscach parkingowych dla mieszkańców. Zgodnie z przepisami dotyczącymi infrastruktury ładowania, minimalna moc każdej stacji powinna wynosić 3,7 kW. Jednak standardy i rozwijająca się technologia sugerują, że stacje te powinny mieć minimalną moc 11 kW lub wyższą.

W przypadku konieczności zainstalowania większej liczby stacji ładowania, niezbędne może się okazać zapewnienie odpowiednio dużej mocy, sięgającej nawet kilkuset kilowatów, aby sprostać zapotrzebowaniu. W takiej sytuacji, gdy dostępna moc na obiekcie jest ograniczona, aby nie przekroczyć umownej mocy wykupionej od operatora energii elektrycznej, warto rozważyć inwestycję w stacje ładowania z dynamicznym podziałem mocy.

Stacje ładowania z dynamicznym podziałem mocy

Chcąc efektywnie zarządzać mocą na obiekcie, na którym zainstalowane są stacje ładowania samochodów elektrycznych, można skorzystać z funkcji umożliwiającej adaptację mocy pobieranej przez urządzenia do tej pobieranej przez całą instalację elektryczną. Dzięki temu można uniknąć przekroczenia przydzielonej mocy zamówionej u sprzedawcy energii.

System monitoruje w czasie rzeczywistym aktualny pobór mocy na obiekcie i oblicza, jaką jej część można udostępnić do ładowania samochodów elektrycznych w garażu. Jeśli system zauważy chwilowy wzrost poboru, ograniczy moc przeznaczoną na ładowanie samochodów, aby uniknąć przekroczenia jej przydzielonej wartości. Natomiast w przypadku spadku pobieranej energii, system natychmiast reaguje i umożliwia stacjom ładowania skierowanie większej mocy do samochodów.

Zastosowanie opcji dynamicznego podziału mocy pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej mocy na obiekcie, umożliwiając jednoczesne ładowanie większej liczby samochodów z maksymalnie dostępną chwilową mocą. Tego rodzaju rozwiązania znajdują zastosowanie nie tylko w garażach budynków mieszkalnych, ale również na otwartych parkingach, gdzie zainstalowana jest większa liczba punktów ładowania przy ograniczonym przydziale mocy.

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych – podsumowanie

Stacje ładowania samochodów elektrycznych odgrywają kluczową rolę w rozwoju elektromobilności w przestrzeni miejskiej. Dzięki nim kierowcy mogą ładować swoje pojazdy w czasie podróży, co eliminuje konieczność poszukiwania punktów ładowania poza miastem lub planowania długich tras w zależności od dostępności stacji ładowania. Wzrost liczby stacji ładowania samochodów elektrycznych w miastach może istotnie zachęcić więcej osób do zakupu i użytkowania pojazdów elektrycznych, przyczyniając się tym samym do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

Ważne jest, aby stacje ładowania były wygodne i przyjazne dla użytkowników. Powinny być łatwo dostępne i umożliwiać intuicyjne ładowanie pojazdów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak płatności mobilne czy kart RFiD umożliwia wygodne i bezproblemowe opłacanie ładowania. Ponadto, stacje ładowania powinny być zasilane energią ze źródeł odnawialnych, takich jak elektrownie słoneczne czy wiatrowe, co przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia zrównoważonego charakteru elektromobilności.

Wdrażanie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w przestrzeni miejskiej jest nie tylko ważne z punktu widzenia użytkowników pojazdów elektrycznych, ale również z perspektywy samych miast. Zwiększenie liczby stacji pozwala na redukcję hałasu i zanieczyszczeń powietrza, co przekłada się na poprawę jakości życia mieszkańców. Ponadto, elektromobilność może stanowić silny element strategii zrównoważonego rozwoju miast, przyczyniając się do osiągania celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych i walką ze zmianami klimatycznymi.

Literatura
1. „Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Przewodnik UDT dla operatorów i użytkowników – zalecane praktyki”, www.udt.gov.pl
2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. O elektromobilności paliwach alternatywnych (DzU z 2022 r., poz. 1083).
3. „Instalacja infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – przewodnik dla mieszkańców”, PSPA, Warszawa 2020.
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (DzUrz UE L 307 z 28.10.2014 r.).

Publikacja artykułu: sierpień 2023 r.

Ocena:

5/5 - (2 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

HalePrzemyslowe.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

Energetyka.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.