Partnerzy
Serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

DRUTEX w EPPA
fot. EPPA

DRUTEX dołącza do Europejskiego Stowarzyszenia EPPA i angażuje się w OKNOREC

Firma DRUTEX dołącza do EPPA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Branżowego Producentów Systemów Profili Okiennych z PWC i związanych z nimi produktów budowlanych. EPPA, z siedzibą w Brukseli, reprezentuje dostawców systemów w kontaktach z Komisją Europejską. EPPA pozostaje wspólną platformą dla krajowych działań w zakresie technologii okien z PCW, recyklingu, zrównoważonego rozwoju i public relations.

 

 

DRUTEX w EPPA

Firma DRUTEX, ceniony producent okien i profili okiennych PVC, nie tylko przystępuje do Europejskiego Stowarzyszenia Profili PVC i Związanych Produktów Budowlanych (EPPA), ale również podejmuje kluczowe inicjatywy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wraz z przystąpieniem do EPPA, managerowie firmy DRUTEX zaangażują się w międzynarodową wymianę najlepszych praktyk w obszarze produkcji profili okiennych PVC, promując jednocześnie innowacyjność, bezpieczeństwo oraz zrównoważony rozwój w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

Dołączenie firmy DRUTEX do stowarzyszenia EPPA jest przejawem zaangażowania, a także akceptacji polskich reprezentantów branży dla kierunków działań wszystkich członków EPPA i otwartości do współtworzenia struktur promujących branżę okienną w Europie, a zwłaszcza działania na rzecz obiegu zamkniętego surowców w produkcji okien.

DRUTEX w OKNOREC

DRUTEX dołącza równocześnie do projektu recyklingowego OKNOREC, który ma na celu rozwinięcie systemu recyklingu demontowanych okien w Polsce. W ramach tej inicjatywy firma planuje inwestycje w nowoczesne technologie, umożliwiające skuteczną segregację i ponowne wykorzystanie materiałów z okien.

DRUTEX w EPPA a dodatkowe zaangażowanie

DRUTEX intensyfikuje działania edukacyjne wśród producentów okien. Wspiera inicjatywy związane z deklaracjami środowiskowymi okien EPD (ang. Environmental Product Declaration). To kluczowy krok w kierunku dostarczania klientom informacji o śladzie środowiskowym produktów, co wspiera podejście proekologiczne i transparentność w branży.

Celem DRUTEX jest również przygotowanie się do niefinansowego raportowania producentów okien w zakresie ESG (ang. Environmental, Social and Governance) zgodnie z dyrektywą CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive). Firma nie tylko podejmuje wyzwania związane z minimalizacją wpływu na środowisko, ale także pragnie wspierać całą branżę w podobnych dążeniach.

DRUTEX potwierdza swoje zaangażowanie w odpowiedzialny rozwój, innowacje oraz budowanie ekologicznej przyszłości. Wierzy, że podejmowane działania przyczynią się do zwiększenia świadomości ekologicznej w branży stolarki okiennej oraz przyniosą korzyści zarówno dla klientów, jak i dla środowiska naturalnego.

DRUTEX w EPPA okiem Prezesa

Prezes EPPA, Alexander Franke, wyrażając optymizm, co do przyszłości, stwierdził – „Jesteśmy dumni, że możemy przyjąć DRUTEX do naszego stowarzyszenia. Wzajemne działania i zaangażowanie z pewnością wzbogacą nasze wspólne wysiłki w rozwój branży. Kontynuujmy pracę razem, aby budować zrównoważoną przyszłość z elementami obiegu zamkniętego”.

Publikacja artykułu: kwiecień 2024 r.

Ocena:

5/5 - (2 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

HalePrzemyslowe.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

Energetyka.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.