Partnerzy
Serwisu

Sto

Partnerzy
Merytoryczni

zielony dom
fot. PLGBC

Certyfikat Zielony Dom – nowe kryteria dla budynków mieszkalnych

Zielony Dom to pierwszy polski certyfikat mierzący poziom ekologiczności budynków mieszkalnych. Opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC system certyfikacji wprowadził właśnie trzystopniową ocenę: Standard, Premium i Prestige. Wprowadzone poziomy ułatwią ewaluację inwestycji pod kątem efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania zasobów czy zmniejszania jej negatywnego wpływu na środowisko.

Creaton

Zielony Dom – polski certyfikat budynków mieszkalnych

Certyfikat Zielony Dom powstał z myślą o inwestycjach deweloperskich. Mogą nim być objęte zarówno budynki wielorodzinne, jednorodzinne, jak i budynki mieszkalne przeznaczone na wynajem. Jego celem jest ocena efektywności energetycznej oraz ekologicznej budynków na etapie projektowania, budowy i eksploatacji. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odpowiednia izolacja termiczna, jakość powietrza, redukcja zużycia energii, dostępność zieleni – to tylko niektóre z poddawanych ewaluacji aspektów.

Certyfikowanie budynków mieszkalnych nie jest jeszcze w Polsce rozpowszechnioną praktyką. Uważamy jednak, że sytuacja ta zmieni się diametralnie w nadchodzących latach – mówi Dorota Bartosz, dyrektorka ds. zrównoważonego budownictwa w PLGBC oraz jedna z autorek założeń certyfikatu Zielony Dom. – Stąd decyzja Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego o stworzeniu własnego, odpowiadającego polskim realiom, systemu wielokryterialnej certyfikacji ekologicznej. Dziś nadszedł czas na ocenę wniosków płynących z jego pilotażowej wersji i ewolucję zgodną z trendami i potrzebami rynku – dodaje Dorota Bartosz.

Trzy poziomy certyfikacji

Standard, Premium i Prestige to trzy poziomy certyfikacji Zielony Dom, które mogą otrzymać budynki mieszkalne, w zależności od spełnianych przez nie kryteriów. Dla każdego poziomu wprowadzono określone limity punktowe, a także zaktualizowano wagi przypisane poszczególnym kryteriom. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać, to 130 dla budynków wielorodzinnych i 90 dla jednorodzinnych. Wprowadzono również dodatkowe punkty za działania nieujęte w podstawowych kryteriach, a dla dwóch najwyższych poziomów ustanowiono listę obowiązkowych kryteriów punktowych.

Przebieg certyfikacji w systemie Zielony Dom

Złożoność procesu inwestycyjnego sprawia, że decyzję o certyfikowaniu budynku w systemie Zielony Dom najlepiej podjąć już na etapie koncepcji. Dzięki temu wdrożenie rozwiązań ekologicznych i energetycznych można zaplanować tak, aby nie przekładało się to na znaczący wzrost kosztów inwestycji.

W drodze do uzyskania miana Zielonego Domu kluczową rolę odgrywa certyfikowany audytor. Przeprowadza on przez procedurę, doradzając i pomagając w doborze i projektowaniu zrównoważonych rozwiązań. Następnie – na podstawie określonych kryteriów – następuje ewaluacja i przyznanie odpowiedniego poziomu certyfikacji zależnego od ilości uzyskanych punktów.

Świadomość ekologiczna w społeczeństwie rośnie, co potwierdzają raporty i analizy opinii nabywców mieszkań – komentuje Dorota Bartosz. – Klientów faktycznie interesuje, jaki wpływ na środowisko będzie miał ich przyszły dom. Równie istotne jest dla nich przełożenie ekologicznych rozwiązań na realne oszczędności. Chodzi tu o zmniejszenie rachunków i długofalowych kosztów eksploatacyjnych oraz zagwarantowanie stabilności energetycznej. Nie bez znaczenia dla użytkowników są jakość powietrza wewnętrznego, komfort cieplny i akustyczny, a także bioróżnorodność i udogodnienia na terenie inwestycji. Taka postawa, wraz z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami, zmusza deweloperów do sięgania po narzędzia podnoszące jakość, wiarygodność i prestiż ich inwestycji. Ekologiczne certyfikacje wielokryterialne, takie jak Zielony Dom właśnie, będące niezależnym potwierdzeniem wysokich osiągów inwestycji – dają taką możliwość – podkreśla Dorota Bartosz.

Publikacja artykułu: czerwiec 2024 r.

Ocena:

5/5 - (1 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

HalePrzemyslowe.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

Energetyka.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.