Partnerzy
Serwisu

Sto

Partnerzy
Merytoryczni

Budownictwo zrównoważone w Polsce
fot. Unsplash

Budownictwo zrównoważone w Polsce i perspektywy jego rozwoju

Zrównoważony rozwój staje się jednym z kluczowych wyzwań dla rynku budowlanego. Firma badawczo-analityczna PMR w swoim najnowszym raporcie o zrównoważonym budownictwie w Polsce mierzy się z tą tematyką, porządkując dostępne informacje i zasięgając opinii bezpośrednio od uczestników rynku.

Creaton

Budownictwo zrównoważone – czy jego rozwój przyspieszy?

Budownictwo zrównoważone w Polsce jest ograniczane przez niejasne przepisy krajowe, problemy interpretacyjne oraz brak konkretnych wytycznych. Według raportu firmy PMR ,,Zrównoważone budownictwo w Polsce – najważniejsze trendy i perspektywy rozwoju” polskiemu rynkowi budowlanemu daleko dzisiaj do miana zrównoważonego. Wyniki przeprowadzonych przez PMR badań i analiz są mało optymistyczne, chociażby w kwestii czynników wyboru konkretnego materiału budowlanego czy małej liczby wiodących firm z branży budowlanej publikujących regularnie konkretne dokumenty związane z przyjętą strategią zrównoważonego rozwoju. Z drugiej strony wydaje się, że kierunek zmian został już obrany i jest nieuchronny, a jedyną niewiadomą pozostaje tempo jego wdrażania.

Przeanalizowane trendy świadczą o tym, że budownictwo zrównoważone staje się stopniowo coraz bardziej popularne w Polsce. Wielowymiarowa analiza otoczenia rynku budowlanego wskazuje także na rosnącą presję na jego uczestników” – mówi Marcin Uryga, starszy analityk rynku budowlanego w PMR oraz autor raportu. „Wpłynie to na strategiczne decyzje firm z branży budowlanej, które będą musiały zaadaptować się do nowych warunków. Pod uwagę brany będzie nie tylko rachunek ekonomiczny, ale również udokumentowane podejście do czynników pozafinansowych, takich jak ochrona środowiska, kwestie społeczne czy ład korporacyjny” – dodaje.

Jakie czynniki blokują budownictwo zrównoważone?

Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez PMR na potrzeby raportu, uczestnicy rynku wskazują szereg czynników blokujących szybsze tempo zmian. Jako największa przeszkoda postrzegane są niejasne przepisy, zbyt szybko zmieniające się wytyczne oraz zbyt wysoka cena zrównoważonych materiałów. Marcin Uryga zaznacza, że poszczególni uczestnicy rynku (architekci, producenci materiałów budowlanych, inwestorzy, firmy wykonawcze) nieco różnili się w swoich szczegółowych ocenach – „Cechą wspólną jest jednak nadanie istotnej wagi aż kilkunastu czynnikom. Świadczy to więc o bardzo dużej liczbie czynników, które równocześnie mają i będą mieć wpływ na budownictwo zrównoważone i tempo jego rozwoju w Polsce” – mówi.

Czynniki blokujące budownictwo zrównoważone w Polsce
fot. PMR Market Experts

Liderzy zmian w zakresie wprowadzania zasad budownictwa zrównoważonego w Polsce

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez PMR na potrzeby raportu, grono firm z branży budowlanej, które cele zrównoważonego rozwoju wpisały w oficjalne dokumenty, z roku na rok się powiększa. Przyspieszenie w tym zakresie widoczne jest zwłaszcza w ostatnich dwóch latach (2021–2022). Uwidaczniają się również wzrosty w liczbie publikowanych raportów zrównoważonego rozwoju oraz pokrewnych.

Coraz więcej firm zdobywa również doświadczenie w realizacji budynków wpisujących się w założenia budownictwa zrównoważonego. Przedsiębiorstwa, które strategicznie podeszły do tego wyzwania oraz nabyły już odpowiednie kompetencje znajdują się dzisiaj w lepszej pozycji startowej i mają szansę najbardziej skorzystać na nadchodzących zmianach. Konsekwentnie, w Polsce rośnie także liczbą certyfikowanych budynków – na przestrzeni lat 2019–2022 zaobserwowano ponad dwukrotny wzrost ich wolumenu.

Budynki certyfikowane
fot. PMR Market Experts

Budownictwo zrównoważone w raporcie „Zrównoważone budownictwo w Polsce – najważniejsze trendy i perspektywy rozwoju”

Raport zawiera kompleksową ocenę stanu w jakim znajduje się budownictwo zrównoważone w Polsce oraz perspektyw jego rozwoju. Na potrzeby dokumentu, PMR przeprowadził badanie ankietowe wśród 400 polskich firm działających w branży budowlanej, a także 16 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami przedsiębiorstw tego sektora rynku. Dokonano również analizy danych zastanych (m.in. przegląd stron internetowych blisko 350 wiodących firm z branży budowlanej, szczegółowa analiza 22 raportów firm z branży budowlanej o zrównoważonym rozwoju oraz przegląd innych ogólnodostępnych źródeł).

 

Szczegółowe informacje o raporcie są dostępne pod linkiem – „Zrównoważone budownictwo w Polsce – najważniejsze trendy i perspektywy rozwoju”.

Publikacja artykułu: kwiecień 2023 r.

Ocena:

4.4/5 - (9 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

HalePrzemyslowe.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

Energetyka.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.