Partnerzy
Serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

audyt energetyczny
fot. Daniele la Rosa; Unsplash

Audyt energetyczny domu – przebieg, wymagania i korzyści

Wykonanie audytu energetycznego jest kluczowym krokiem podczas termomodernizacji domu. Pozwala na dokładną analizę zużycia energii oraz określenie miejsc, gdzie występują największe jej straty. Dzięki audytowi można więc zoptymalizować termomodernizację, a jednocześnie dobrze dopasować nowe źródło ciepła do potrzeb energetycznych domu. Jak przebiega audyt energetyczny? Jakie korzyści daje audyt energetyczny domu?

Audyt energetyczny − podstawa termomodernizacji domu

Audyt energetyczny to fundament wszystkich działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej domu. Pozwala na szczegółową ocenę budynku pod kątem strat ciepła i zaplanowanie na tej podstawie zakresu termomodernizacji. Zależnie od wyników audytu inwestor może albo tylko wymienić stare źródło ogrzewania na nowe, o większej efektywności − np. pompę ciepła, albo dodatkowo poprzedzić tę wymianę wskazanymi w audycie działaniami zwiększającymi izolacyjność termiczną budynku i jego standard energetyczny − ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą okien, poprawą izolacji termicznej dachu czy montażem systemu wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacją). W obu przypadkach audyt daje pewność, że przeprowadzona termomodernizacja będzie optymalna pod względem nakładów finansowych i uzyskanych efektów.

Trzeba podkreślić, że ani ocena ilości dotychczas zużywanego paliwa, ani nawet dane z istniejącej dokumentacji projektowej budynku nie są wystarczające, aby właściwie dobrać nowe źródło ciepła lub zaplanować termomodernizację. Bardzo często już w trakcie budowy domu lub podczas jego użytkowania dokonuje się zmian, które znacząco wpływają na zapotrzebowanie budynku na energię, jak np. wstawienie nowych okien, zagospodarowanie poddasza czy wymiana grzejników.

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego

Termomodernizacja domu zrealizowana na podstawie audytu energetycznego prowadzi do znacznych oszczędności energii, obniżenia kosztów eksploatacji budynku oraz poprawy komfortu cieplnego mieszkańców. Audyt dostarcza bowiem wielu cennych informacji, takich jak:

  • rzetelna ocena potrzeb energetycznych budynku: audyt energetyczny pozwala na dokładne określenie ilości energii potrzebnej na ogrzewanie (i ew. także chłodzenie domu w okresie letnim). To kluczowa informacja przy doborze mocy nowego źródła ciepła, szczególnie w przypadku inwestycji w pompę ciepła. Ścisłe dopasowanie parametrów tego urządzenia do potrzeb energetycznych budynku zapewnia, że będzie ono pracować z możliwie najwyższą w danych warunkach efektywnością;
  • identyfikacja strat ciepła: audyt ujawnia, przez które elementy domu – np. nieszczelne okna, słabo zaizolowane ściany czy dach – ucieka najwięcej ciepła. Umożliwia to podjęcie świadomej decyzji o termomodernizacji i zakresie niezbędnych prac, tak aby najlepiej one służyły zmniejszeniu zapotrzebowania budynku na energię. Niewątpliwie przełoży się to dodatkowo na wzrost efektywności urządzenia grzewczego, zwłaszcza pompy ciepła, oraz znacznie niższe rachunki za ogrzewanie;
  • analiza kosztów i oszczędności: podczas audytu zestawia się aktualne zużycie energii z potencjalnymi oszczędnościami, które można osiągnąć dzięki realizacji wskazanych w audycie działań związanych z poprawą izolacyjności budynku oraz wykorzystaniu nowych technologii, takich jak pompy ciepła czy też wentylacja z odzyskiem ciepła;
  • wskazanie optymalnego rozwiązania grzewczego: wyniki audytu pomagają także określić, jaki typ pompy ciepła najlepiej sprawdzi się w danym budynku, z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych i dostępności zasobów naturalnych. To istotna informacja przy wyborze dolnego źródła ciepła (powietrze, grunt, woda) dla pompy ciepła;
  • klucz do uzyskania podwyższonej dotacji: audyt energetyczny jest niezbędny przy ubieganiu się o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. Program ten oferuje najwyższe dofinansowania przy kompleksowej termomodernizacji budynku powiązanej z montażem pompy ciepła, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów dotyczących redukcji zużycia energii. Dotyczy to wszystkich grup beneficjentów, czyli każdego progu dochodowego.

 

Dobrze przeprowadzona na podstawie audytu energetycznego termomodernizacja pozwala na zmniejszenie mocy grzewczej systemu centralnego ogrzewania, czyli obniżenie, często znaczące, temperatury zasilania w tym systemie. Dzięki temu w wielu starszych budynkach możliwe jest efektywne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań grzewczych, takich jak pompy ciepła, które tym wydajniej pracują, im niższa jest różnica temperatury wody (na zasilaniu i powrocie) w systemie grzewczym.
Poprawa izolacyjności budynku pozwala też dobrać pompę ciepła (lub inne urządzenie grzewcze) o mniejszej mocy, co obniża koszty inwestycji i eksploatacji. Czasem wystarczą do tego nawet niewielkie zabiegi, jak likwidacja pojedynczych mostków cieplnych (miejsc przez, które ucieka najwięcej ciepła), wymiana wybranych okien czy drzwi. Możemy również rozważyć zastosowanie nowoczesnych niskotemperaturowych grzejników o zwiększonej powierzchni grzewczej, zapewniających większą skuteczność w przekazywaniu ciepła, a nawet instalację ogrzewania podłogowego. Te rozwiązania idealnie współpracują z pompą ciepła.

Przebieg audytu energetycznego

Audyt energetyczny powinien być wykonany przez uprawnioną osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Jest to warunek niezbędny przy ubieganiu się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Warto dodać, że od 2025 r. każde dofinansowanie w tym programie na wymianę źródła ciepła będzie już wymagać przeprowadzenia audytu. Uprawnionego audytora można znaleźć, korzystając z ogólnodostępnych list audytorów energetycznych wymienionych na stronie internetowej programu.

Pierwszy etap audytu stanowi inwentaryzacja – zebranie kompleksowych informacji o ogrzewaniu, wentylacji oraz danych eksploatacyjnych, które mają wpływ na zużycie energii w budynku. Następnie w ramach wizji lokalnej następuje ocena stanu technicznego obiektu, w tym wszystkich jego elementów konstrukcyjnych. Wszystkie te działania służą przygotowaniu raportu, który określa zakres potrzebnych prac modernizacyjnych wraz z analizą kosztów.

Przeprowadzenie audytu energetycznego przynosi wymierne korzyści w postaci oszczędności energii i obniżenia kosztów eksploatacji budynku. Audyt umożliwia dokładne zaplanowanie termomodernizacji i optymalizację funkcjonowania systemu grzewczego. Skorzystanie z dotacji dodatkowo wspiera finansowo taką inwestycję, czyniąc ją jeszcze bardziej opłacalną. Dofinansowanie, w stałej kwocie 1200 zł, uzyskuje się również na sam audyt.  Dzięki odpowiedniej izolacji termicznej i nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, takim jak pompy ciepła oraz rekuperacja, można znacząco zwiększyć efektywność energetyczną domu i przyczynić się do ochrony środowiska. Audyt energetyczny jest pierwszym krokiem na tej drodze, który pozwala na świadome i racjonalne zaplanowanie termomodernizacji.

Publikacja artykułu: lipiec 2024 r.

Ocena:

5/5 - (1 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

HalePrzemyslowe.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

Energetyka.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.