Partnerzy
Serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Apel do Premiera
fot. Unsplash

Apel do Premiera o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe

Poniżej znajduje się Apel do Premiera o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe.

Apel do Premiera o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane

Apel do Premiera o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe, został wystosowany przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa i podpisany przez 34 organizacje. Sygnatariusze apelu do Premiera Mateusza Morawieckiego zwracają uwagę na potrzebę podjęcia szybkich działań dla poprawy sytuacji na rynku materiałów budowlanych, mającego bezpośredni wpływ na sytuację całego sektora budowlanego.

Treść Apelu

Szanowny Panie Premierze,

Apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku budowlanym. Dostępne dane wskazują na istotne pogorszenie warunków funkcjonowania firm z branży materiałów budowlanych, mające bezpośredni wpływ na sytuację całego sektora budowlanego:

 • w pierwszej połowie 2023 roku liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub
  dokonano zgłoszenia spadła o 34,7% rok do roku, jednocześnie ilość rozpoczętych inwestycji
  spadła o 28,5% w analogicznym okresie (na podstawie GUS);
 • obserwowany jest wyraźny spadek sprzedaży większości wyrobów budowlanych, przykładowo przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po dwóch miesiącach 2023 r. były o 13% niższe od analogicznego okresu roku
  poprzedniego, przy 16% wzroście cen. Łączna sprzedaż za 2 miesiące 2023 r., w stosunku do analogicznego okresu 2022 r., była niższa w 14 grupach towarowych: chemia budowlana (–0,2%), instalacje, ogrzewanie (–2%), izolacje wodochronne (–5%), oświetlenie, elektryka (–6%), wykończenia (–6%), płytki, łazienki, kuchnie (–7%), ogród i hobby (–8%), dekoracje (–10%), stolarka (–23%), izolacje termiczne (–31%), otoczenie domu (–36%), ściany, kominy (–37%), dachy, rynny (–46%) oraz płyty OSB, drewno (–51%). Wzrost sprzedaży nastąpił jedynie w 6 grupach towarowych: cement, wapno (+42%), farby, lakiery (+22%), motoryzacja (+15%), sucha zabudowa (+6%), wyposażenie, AGD (+3%) oraz narzędzia (+1%);
 • dynamika produkcji budowlano-montażowej w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków spada stale od listopada 2022 roku o 4,2–12,2% w zależności od miesiąca (na podstawie GUS);
 • w produkcji wybranych wyrobów spadki dynamiki produkcji są jeszcze większe;
 • występująca w latach 2021 i 2022 bardzo wysoka dynamika wzrostu kosztów produkcji (wzrost wynagrodzeń pracowników o około 12% r/r, wzrost cen energii elektrycznej o około 92% w 2021 roku i około 90% w 2022 roku, wzrost cen gazu ziemnego o około 50% w 2021
  roku i około 7% w 2022 roku, wzrost cen węgla kamiennego o około 207% w 2022 roku, wzrost cen surowców i komponentów), przełożyła się na nienaturalne wzrosty cen wyrobów budowlanych dla konsumentów;
  • badanie ankietowe przeprowadzone w IV kwartale 2022 r. (na podstawie Ramirent) wskazuje, iż 42,5% Polaków odłożyło lub zawiesiło zaplanowane prace remontowo – budowlane z powodu wysokiej inflacji oraz zmniejszonej dostępności materiałów budowlanych wynikającej z ich wysokich cen, zaś 34,2% ankietowanych zdecydował o zredukowaniu zakresu planowanych prac remontowych;
  • zwiększa się skala sprzedaży wyrobów budowlanych w szarej strefie (bez faktury), przykładowo skumulowane straty dla PKB spowodowane istnieniem szarej strefy na rynku betonu to ok. 1 mld zł (na podstawie ZPP).

 

Obecna sytuacja bardzo niekorzystnie wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw produkujących wyroby budowlane. Wielu producentów dokonało restrukturyzacji organizacji produkcji (szczególnie wielozakładowej) polegającej na zamknięciu zakładów produkcyjnych i zwolnieniu pracowników. Wielkość zatrudnienia zmalała już o około 10–12%. Zmniejszenie liczby wydawanych pozwoleń oraz rozpoczynanych budów powoduje, że nie ma perspektyw istotnej poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach. Branża producentów wyrobów budowlanych odczuje to najmocniej na przełomie 2023 i 2024 roku. Wpłynie to również niekorzystanie na inne branże budowlane. Już obecnie decyzje inwestycyjne, ze względu na sytuację gospodarczą, odkłada 36,9% firm budowlanych, a 27,7% wciąż planuje ograniczać zatrudnienie (na podstawie GUS). W takim otoczeniu makroekonomicznym uruchomiony niedawno program wsparcia Bezpieczny Kredyt 2% nie przyniesie wystarczającego i koniecznego impulsu dla ożywienia i zdynamizowania branży budowlanej.

Aby szybko odwrócić ten niekorzystny trend i jednocześnie poprawić warunki życia Polaków konieczne jest wsparcie remontów istniejących zasobów budowlanych i przywracanie do użytkowania pustostanów (wg. danych GUS z 2021 roku w Polsce jest 1,86 mln pustych lokali i domów). W naszej ocenie, w celu pobudzenia nakładów na remonty oraz budowy domów i mieszkań, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań stymulujących ten proces, w szczególności wprowadzenie zwrotu części wydatków (zapłaconego podatku VAT) na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów remontów bezpośrednio dla konsumentów i ograniczenia luki VAT (aby dostać zwrot, konieczne jest posiadanie faktur VAT za zakup materiałów remontowo-budowlanych). Zwrot VAT, na materiały budowlane obowiązujący w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem obywateli i przyczynił się do uregulowania rynku budowlanego. Podobne mechanizmy mające na celu wparcie prac remontowych wdraża region Walencji w Hiszpani – Pla Renhata (dotacja na poprawę warunków życia w budynkach) i Czechy – Oprav dům po babičce (dotacja dla młodych rodzin na remont nieruchomości starszych niż 10 lat). Ogromnym wsparciem dla działań remontowych w krajach Unii Europejskiej są również środki z Krajowych Planów
Odbudowy.

Jednocześnie proponujemy wprowadzenie następujących zmian w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów dotyczących zwrotu części wydatków na materiały budowlane, aby dodatkowo służyły one:

 • poprawie warunków życia w budynkach i mieszkaniach oraz zwiększeniu ich dostępności – postulujemy o objęcie ulgą również osoby starsze, z niepełnosprawnościami i opiekunów osób z niepełnosprawnościami bez kryterium wiekowego,
 • wsparciu zrównoważonego rozwoju i transformacji krajowego przemysłu wyrobów budowlanych – premiowane powinny być wyroby budowlane posiadające deklaracje środowiskowe typu III,
 • wsparciu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wyrobów budowlanych – istniejący wykaz materiałów budowlanych objętych możliwością zwrotu części wydatków, powinien zostać zaktualizowany i obejmować innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność prowadzonych prac remontowych oraz instalacyjnych.

 

Mając na uwadze coraz gorszą sytuację branży materiałów budowlanych i budownictwa w Polsce apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań stymulujących te gałęzie gospodarki, poprzez przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe. Dodatkowo, zachęcamy do zastanowienia się nad ewentualnym rozszerzeniem ulgi na usługi budowlane związane z nieruchomościami mieszkalnymi. Równie ważne jest uruchomienie środków z Krajowego Programu Odbudowy, które w innych krajach mają bardzo pozytywny wpływ na kondycję rynku budowlanego.

Chcielibyśmy prosić Pana Premiera o spotkanie, na którym przedstawimy nasze postulaty i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Apel do Premiera o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane podpisały 34 organizacje

Powyższy Apel do Premiera o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane podpisało 34. przedstawicieli różnych organizacji branżowych:

 • Prezes Zarządu Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa dr hab. inż. Szymon Firląg,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Pap Konrad Machula,
 • Prezes Zarządu Polskiej Unii Ceramicznej dr inż. Ferdynand Gacki,
 • Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Producentów Cementu prof. dr hab. inż. Jan Deja,
 • Przewodniczący Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ ,,Solidarność” Adam Golec,
 • Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu Kamil Kiejna,
 • Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Gipsu Robert Boroszko,
 • Prezes Honorowy Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości Krzysztof Baranowski,
 • Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski,
 • Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Henryk Kwapisz,
 • Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki,
 • Prezes Zarządu Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI Janusz Komurkiewicz,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce Michał Grys,
 • Prezes Stowarzyszenia  Producentów Betonów Grzegorz Bajek,
 • Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” Maciej Kubanek,
 • Prezes Zarządu Polskich Hurtowni Dachowych Piotr Kośla,
 • Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Marek Kowalski,
 • Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Mariusz Czyszek,
 • Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD Andrzej Rej,
 • Prezes Grupy Polskie Hurtownie Materiałów Budowlanych Jarosław Komorowski,
 • Prezes Stowarzyszenia KOMINY POLSKIE Roman Nowak
 • Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski,
 • Prezes Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy Wiesław Zabawa,
 • Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” Piotr Batura,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych Janusz Starościk,
 • Prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich Grzegorz Kiełpsz,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń dr inż. Jacek Michalak,
 • Prezes Polskiej Izby Budownictwa Jacek Gromniaka,
 • Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Rafał Dutkiewicz,
 • Prezes Zarządu Związku Pracodawców Ceramiki Budowlanej Mirosław Jaroszewicz,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej Tadeusz Wasąg,
 • Prezes Związku Pracodawców Business Centre Club dr Łukasz Bernatowicz,
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Styropianu Andrzej Matla,
 • Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Instalacji Budowlanych „Ekologiczny Budynek” Zenon Koszorz.

Publikacja artykułu: sierpień 2023 r.

Ocena:

4.7/5 - (3 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

HalePrzemyslowe.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom związanym z halami przemysłowymi, na które składają się m.in. budowa i wynajem, instalacje, automatyka i logistyka czy wyposażenie.

Energetyka.plus

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.